• lapsevanemad

  Taga oma lapsele paremad võimalused!

  Kõik lapsevanemad soovivad, et nende lastel läheks elus hästi.  Kui palju me aga oleme mõelnud, et sõltume ühel või teisel moel oma vanemate ja vanavanemate käekäigust ja nende poolt tehtud valikutest. Meie laste tulevik ja võimalused valikuteks on just meie enda kätes. Tutvua Valduri ja Merikese looga, kes otsustasid oma haridusteed jätkata.

  Vaata Valduri lugu:

  Vaata Merikese lugu:

  Vanemate haridustaseme ja laste saavutuste vahelist seost on maailmas väga palju uuritud. Kuigi laste sotsiaalset päritolu mõjutavad ka paljud muud tegurid nagu näiteks vanemate amet ja sissetulek, on leitud, et isegi siis, kui vanemate sissetulek on väike, on haritud vanemate lastel siiski suuremad võimalused elus edu saavutada. Haritumad vanemad suudavad toetada oma lapsi rohkem koolitööde tegemises, anda nõu, kuidas teistega suhelda ja elus hakkama saada. Haritud vanematel on endal paremad teadmised haridussüsteemist ning selle võimalustest, oskavad nad oma lapsi paremini informeerida ning suunata. 


  Veel ootab ees suvi ja soov on seda nautida, kuid leidke hetk ja tehke ka enda arendamiseks plaane sügiseks. Enese täiendamiseks ja uute oskuste omandamiseks on palju erinevaid ja paindlikke võimalusi. Näiteks on õppimine täiskasvanute gümnaasiumis ja kutsekoolide tasemeõppes tasuta. Samuti pakuvad kutsekoolid mitmeid tasuta täiendkoolitusi ning võimalus on õppida ka töökohapõhises õppes. 

  Haridus võimaldab teha laiemaid valikuid, annab teadmisi, oskusi ja enesekindlust teadlikult oma elu kujundada. Õppimisvõimalustega saad tutvuda https://www.andras.ee/et/oppimisvoimalused-taiskasvanuna või www.jällekooli.ee 

  Allikas Andras.ee