• lapsevanemad

  Vanemahüvitise kalkulaator aitab määrata vanemahüvitise arvestusperioodi


  Vanemahüvitisele tekib õigus juba järgmisel päeval pärast seda, kui lapse emal lõpeb sünnitusleht. Enamasti on see 70-110 kalendripäeva pärast lapse sündi. Kui lapsevanem saab vanemahüvitist juba enne 1. septembrit 2019, jätkatakse lapsevanemale hüvitise maksmist samadel alustel ja samas summas nagu seni maksti. Seega vanemahüvitist neile lapsevanematele ümber ei arvutata.


  Jätkuvalt on eelnevalt töötanud emal õigus sünnituslehele jääda ja sünnitushüvitist saada kokku 140 kalendripäeva eest. Ema võib oma õigust sünnitushüvitisele hakata kasutama 70 kuni 30 päeva enne lapse eeldatavat sünnikuupäeva.

  Emadel, kelle sünnitusleht algab enne 13. aprilli 2019 (k.a.), tekib vanemahüvitise saamise õigus igal juhul enne 1. septembrit 2019 ja vanemahüvitis arvutatakse eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulude alusel. Emad, kelle sünnitusleht algab 14. aprillil 2019 või pärast seda, hakkavad vanemahüvitist saama uue süsteemi järgi. Nende vanemahüvitis arvestatakse rasedusele ehk üheksale kalendrikuule eelnenud 12 kalendrikuu põhjal. Seega emadel, kelle lapse eeldatav sünnikuupäev jääb vahemikku 13.05.2019–22.06.2019 ja kellel on õigus sünnitushüvitisele, võib vanemahüvitise arvestusperiood sõltuda sellest, millal on ema sünnituslehe ja seega sünnitushüvitise algus.


  Täpsemalt on uus arvestusperiood, mis jõustub kõigile pärast 01.09.2019 vanemahüvitist saama hakkavatele vanematele, toodud järgnevas tabelis. Kui laps sünnib näiteks 2019. aasta novembris, arvutatakse vanemahüvitis perioodil veebruar 2018 – jaanuar 2019 teenitud sotsiaalmaksuga maksustatud tulu alusel.

  Kuvatõmmis Sotsiaalkindlustusameti lehelt

  Vanemahüvitise suurus (100%) arvestatakse igale saajale vastavalt tema sissetulekule, mida ta teenis vanemahüvitise arvestusperioodil. Kui inimene vanemahüvitise arvestusperioodil tulu ei teeninud, saab ta 2019. aastal vanemahüvitist 500 eurot. Kui inimene töötas, kuid teenis töötasu alla töötasu alammäära, on tema vanemahüvitis 540 eurot ning maksimaalne vanemahüvitise summa on 2019. aastal 3319,80 eurot.

  Järjestikku sündinud laste puhul ehk olukorras, kus lapsed sünnivad lühema perioodi jooksul kui 2,5 aastat, lähtutakse jätkuvalt põhimõttest, et lapsevanemale makstakse seda vanemahüvitist, mis on talle soodsam. Seega kui lapsevanem pole laste sündide vahelisel perioodil töötanud ja tulu teeninud või tulu on väiksem kui eelmise lapse vanemahüvitise arvutamise aluseks olnud tulu, võetakse uue lapsega seotud vanemahüvitise arvutamisel aluseks samad summad, mida arvestati eelmise lapsega seoses.


  Vanemahüvitise kalkulaator

  Lisainfot koos näidetega saab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

  Lisaks saab infot küsida sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusest numbril 612 1360.


  Allikas Sotsiaalkindlustusamet

 • lapsevanemad

  Taga oma lapsele paremad võimalused!

  Kõik lapsevanemad soovivad, et nende lastel läheks elus hästi.  Kui palju me aga oleme mõelnud, et sõltume ühel või teisel moel oma vanemate ja vanavanemate käekäigust ja nende poolt tehtud valikutest. Meie laste tulevik ja võimalused valikuteks on just meie enda kätes. Tutvua Valduri ja Merikese looga, kes otsustasid oma haridusteed jätkata.

  Vaata Valduri lugu:

  Vaata Merikese lugu:

  Vanemate haridustaseme ja laste saavutuste vahelist seost on maailmas väga palju uuritud. Kuigi laste sotsiaalset päritolu mõjutavad ka paljud muud tegurid nagu näiteks vanemate amet ja sissetulek, on leitud, et isegi siis, kui vanemate sissetulek on väike, on haritud vanemate lastel siiski suuremad võimalused elus edu saavutada. Haritumad vanemad suudavad toetada oma lapsi rohkem koolitööde tegemises, anda nõu, kuidas teistega suhelda ja elus hakkama saada. Haritud vanematel on endal paremad teadmised haridussüsteemist ning selle võimalustest, oskavad nad oma lapsi paremini informeerida ning suunata. 


  Veel ootab ees suvi ja soov on seda nautida, kuid leidke hetk ja tehke ka enda arendamiseks plaane sügiseks. Enese täiendamiseks ja uute oskuste omandamiseks on palju erinevaid ja paindlikke võimalusi. Näiteks on õppimine täiskasvanute gümnaasiumis ja kutsekoolide tasemeõppes tasuta. Samuti pakuvad kutsekoolid mitmeid tasuta täiendkoolitusi ning võimalus on õppida ka töökohapõhises õppes. 

  Haridus võimaldab teha laiemaid valikuid, annab teadmisi, oskusi ja enesekindlust teadlikult oma elu kujundada. Õppimisvõimalustega saad tutvuda https://www.andras.ee/et/oppimisvoimalused-taiskasvanuna või www.jällekooli.ee 

  Allikas Andras.ee